Benify

GREAT AT WORK
MED BENIFY

Les mer

Én portal:

Alt som gjelder medarbeiderne dine: Kompensasjon, fordeler og kommunikasjon

Skreddersydd:

Bærer firmaets logo og tilpasses de vilkårene som gjelder for hver enkelt medarbeider.

Velprøvd:

Millioner av ansatte i 30 land har tilgang til Benify-løsningen.

Dette gjør vi

Vårt tilbud

 • Samlet kompensasjon

  Vi hjelper deg med å synliggjøre
  den samlede verdien av hver
  enkelt medarbeiders kompensasjon.
  Ikke bare lønnen.

 • Massevis av fordeler

  Med en mengde fordeler å
  velge mellom vil det alltid
  være noe som passer for
  medarbeiderne dine.

 • Medarbeider­kommunikasjon

  Benify gjør det enkelt
  å kommunisere med hver
  enkelt medarbeider.

 • Automatisert

  Løsningen automatiserer en
  rekke HR-aktiviteter, slik at
  du får frigitt tid til andre ting.

 • Engasjert

  Portalen holder medarbeiderne
  dine informert og engasjert.
  Dette styrker i sin tur ditt
  varemerke som arbeidsgiver.

 • Enkelt

  Det er enkelt å komme
  i gang med Benify og du
  merker forskjellen etter dag 1

 • Attraktivt

  Portalen er et praktisk
  verktøy som gjør deg til en
  mer attraktiv arbeidsgiver.

 • Gratis brukerstøtte

  All brukerstøtte er inkludert
  dersom medarbeiderne dine
  har spørsmål eller trenger hjelp.

Ansatte hos AstraZeneca har fått bedre kunnskap om pensjonsfordelene sine takket være Benify.

- Ulf Holmgren, AstraZeneca

Benify hjelper oss med å gi våre 10 000 ansatte gode fordeler uansett hvor de jobber.

- Ulrika England, Sandvik

Benify tilbyr så mye mer enn bare en fordelsportal. De hjelper oss med å bli en bedre og mer effektiv arbeidsgiver.

- Fredrik Johansson, Swedavia

Enda gunstigere fordeler – mindre arbeid

tusenvis av leverandører og en individuelt tilpasset portal

 • Dansekurs
 • helse-
  tjenester
 • trenings-
  senter
 • crossfit
 • nettkurs
 • Kultur
 • Ecodriving
 • forsikringer
 • lunsj-
  subsidier
 • kostråd
 • privat-
  økonomi
 • Yoga
 • akupunktur
 • meditasjon
 • stress-
  behandling
 • svømming
 • massasje
 • Sport
 • tjeneste-
  bil
 • hytter
 • sykling
 • coaching
 • kollektiv-
  trafikk
 • seminarer
 • svangerskaps-
  kurs
 • pensjon
 • aviser
 • Personal-
  Bil
 • tjenester
  i hjemmet
 • bedriftshelse-
  tjeneste
 • syns-
  undersøkelser
 • donasjoner
 • utdanning
 • løping
 • julegaver
 • terapi
 • gruppe-
  trening
 • rabatter
 • frukt-
  kurver
 • fedme-
  operasjoner
 • IVF-
  behandling
 • terminal-
  briller
 • røyke-
  slutt

Förmånligare förmåner

Vår smarta förmånsportal låter dig som arbetsgivare sätta ramarna samtidigt som vi ger den enskilda medarbetaren möjlighet att själv välja sina förmåner. För att göra det extra tydligt har vi gjort en kort film. Se den och upplev hur enkelt det faktiskt är.

 

Ordning och reda i förmånsdjungeln

Med rätt förmåner blir du en attraktiv arbetsgivare med mer konkurrenskraft att attrahera, motivera och behålla de allra duktigaste medarbetarna. Alla tycker om att få förmåner, men alla är också individer och därmed intresserade av olika saker.
Vår smarta förmånsportal låter dig som arbetsgivare sätta ramarna samtidigt som vi ger den enskilda medarbetaren möjlighet att själv välja sina förmåner. Det ger en individanpassning som kräver en liten arbetsinsats från dig och ger ett ökat engagemang från dina medarbetare. Portalen erbjuder full överblick över vilka förmåner som det finns att välja på, de förmåner man valt och det totala värdet av allt arbetsgivaren erbjuder. En tydlighet och enkelhet som lönar sig, för såväl medarbetaren som för dig som arbetsgivare.

Tusentals leverantörer 


Benify ger dig tillgång till tusentals förmåner, samlade på ett och samma ställe. Med den mängd förmåner vi förmedlar blir vi dessutom en konkurrenskraftig förhandlare. Vilket gör att din personal får marknadens bästa erbjudanden från de olika leverantörerna.

Unika förmåner


Utöver alla de förmåner vi upphandlar till samtliga användare, har du dessutom möjlighet att bygga upp egna, skräddarsydda förmåner till dina anställda. Kanske vill ni erbjuda frukost på jobbet, internutbildningar eller andra förmåner ni antingen vill lyfta fram eller hitta smidigare sätt att administrera – vårt system hanterar detta utan problem!

 

Inga provisioner


Vi tar inte ut någon provision på de förmåner vi förmedlar. Vi vill att alla de rabatter vi förhandlar fram ska gå oavkortat till medarbetaren. Så att förmånerna blir förmånliga – på riktigt.

Personalkortet är nyckeln till en värld av erbjudanden


Alla gillar ett bra erbjudande. När du blir kund hos oss öppnas en hel värld av förmånliga erbjudanden för dina medarbetare genom det vi kallar Personalkortet.  Hundratals butiker, restauranger, hotell och upplevelseleverantörer, där många av Sveriges starkaste varumärken finns representerade, har valt att ansluta sig till Personalkortet. En extra förmån som är attraktiv nog på egen hand och som man alltid bär med sig.

Är det svårt?


Enkelhet är själva kärnan i vårt erbjudande. Vi besparar dig arbetet att leta upp leverantörer och gör det enklare att skräddarsy erbjudandet till dina medarbetare.

 

Enda gunstigere fordeler

Med fordelsportalen kan du som arbeidsgiver sette rammene, samtidig som hver enkelt medarbeider får muligheten til å velge fordeler selv. For å gi deg en enkel oversikt over hvordan det fungerer, har vi laget en kort film. Ta en titt og se hvor lett det faktisk er:

 

 

System og orden i fordelsjungelen

Med de rette fordelene blir du en attraktiv arbeidsgiver med større konkurransekraft når det gjelder å tiltrekke, motivere og beholde de aller dyktigste medarbeiderne. Vi er alle glade i fordeler, men vi er også alle enkeltindivider med ulike interesser.
Med fordelsportalen kan du som arbeidsgiver sette rammene, samtidig som hver enkelt medarbeider får muligheten til å velge fordeler selv. Denne individtilpasningen krever lite innsats fra din side, men øker medarbeidernes engasjement. Portalen gir full oversikt over hvilke fordeler det er mulig å velge mellom, hvilke fordeler man har valgt og den samlede verdien av alt arbeidsgiveren tilbyr. Kort sagt en klarhet og enkelhet som lønner seg for både medarbeideren og for deg som arbeidsgiver.

Tusenvis av leverandører

Benify gir deg tilgang til tusenvis av fordeler samlet på ett og samme sted. Den store mengden fordeler vi formidler, gjør oss dessuten til en konkurransedyktig forhandler, noe som i sin tur bidrar til at medarbeiderne dine får markedets beste tilbud fra de ulike leverandørene.

Unike fordeler


I tillegg til alle fordelene vi skaffer til samtlige brukere av portalen, kan du utvikle dine egne, skreddersydde fordeler til medarbeiderne. Kanskje dere vil tilby lunsj på jobb eller Internett-opplæring? Eller kanskje det er andre fordeler dere ønsker å fremheve eller administrere på en smidigere måte? Da kan dere være trygge på at systemet håndterer dette uten problemer!

 

Ingen provisjon


Vi tar ikke provisjon for fordelene vi formidler. Vi ønsker at alle rabattene vi forhandler frem, skal gå uavkortet til medarbeideren. På den måten blir fordelene enda gunstigere – på ordentlig.

BenifyCard er nøkkelen til en verden av tilbud


Alle liker et godt tilbud. Når du blir kunde hos oss, får medarbeiderne dine tilgang til en hel verden av gunstige tilbud gjennom det vi kaller BenifyCard.  Hundrevis av butikker, restauranter, hoteller og opplevelsesleverandører – mange av dem blant Norges sterkeste varemerker – har valgt å knytte seg til BenifyCard, en ekstra fordel som er attraktiv i seg selv og som man alltid har med seg.

Er det vanskelig?


Enkelhet er selve kjernen i tilbudet vårt. Vi sparer deg for arbeidet med å lete opp leverandører og gjør det enklere å skreddersy tilbudet til medarbeiderne dine.

 

Møt hver medarbeider som et individ

Skreddersy all kommunikasjon,
slik at hver enkelt medarbeider
får den informasjonen som er
relevant for ham
eller henne.

Rett informasjon til rett person

Unngå å oversvømme arbeidsplassen med unødvendig informasjon. I portalen er det enkelt å skreddersy all kommunikasjon, slik at hver enkelt medarbeider bare får den informasjonen som gjelder ham eller henne. Dette gjør kommunikasjonen mer effektiv og forebygger desinformasjon og unødvendige misforståelser.

Dokumenter forpliktelser

Har alle skrevet under? For deg som arbeidsgiver er det viktig at samtlige medarbeidere setter seg inn i og undertegner policyer og retningslinjer. Portalen gir deg full oversikt over hvem som har skrevet under og hvem som gjenstår, noe som ellers kan være tidkrevende og vanskelig å holde styr på.

Kort ned startfasen

Støtt opp under de nyansattes iver etter å komme i gang. Med Benify blir introduksjons- og avslutningsprogrammene smidigere og mer effektive. Du kan korte ned startfasen for en nyansatt ved å gi vedkommende tilgang til begrensede deler av portalen allerede før ansettelsesforholdet starter. På samme måte administrerer portalen sluttintervjuer når et ansettelsesforhold opphører.

Produktet

Gi medarbeiderne
oversikt over hva
de virkelig tjener

Undersøkelser viser at de fleste
bare kjenner til 70 % av sin totale
kompensasjon. Vi synliggjør resten.

Synliggjør de siste 30 %

Visste du at for hver 1000 kroner du betaler til medarbeiderne dine, så er de oppmerksom på bare 700 av dem? Det som ikke står på lønnsslippen, regner man ikke med, noe som åpenbart utgjør et informasjonsproblem, siden den opplevde kompensasjonen er 30 % lavere enn den reelle. Portalen slår bro over informasjonsgapet og synliggjør hele den økonomiske satsingen på de ansatte, enten det dreier seg om lønn, pensjoner, feriedager, fordeler, kollektivavtaler eller forsikringer. Fra å være diffuse eller ukjente deler av den ansattes samlede kompensasjon kan du nå tilby nøyaktige tall, tydelig visualisert i portalen.

Velinformerte medarbeidere

Fordelsportalen gjør medarbeiderne dine bedre informert og mer bevisst på sin egen inntektssituasjon, og portalen rommer alt fra smarte elektroniske lønnsslipper og visualisering av den totale pensjonsavsetningen til fremtidige prognoser for potensiell foreldrepermisjon. Hver enkelt medarbeider kan selv holde seg informert om spørsmål som HR-avdelingen eller ansvarlig leder ellers må bruke tid på å besvare.

Tydelighet ved rekruttering

Hvor mye er tilbudet du legger frem i en rekrutteringsprosess egentlig verdt? I systemet vårt kan du på en enkel måte utarbeide og synliggjøre all kompensasjon som er knyttet til ansettelsen, ikke bare bruttolønnen. Det forenkler kommunikasjonen for deg som arbeidsgiver, det og gir den du ønsker å ansette muligheten til å gjennomføre et jobbintervju med kunnskap om akkurat hva de ulike delene av ansettelsestilbudet er verdt. Dette er helt klart en konkurransefordel når kandidaten velger mellom flere tilbud.

En portal å vokse med

Hvor mye inngår i portalen? Det spiller ingen rolle om du vil innføre et bonusprogram, håndtere julegaver, tilby aksjer eller administrere tilskudd til trening og helsefremmende tjenester – portalen håndterer alle typer kompensasjon.

Produktene

Frigjør deg fra
administrasjonens
lenker

Benify setter medarbeideren
i fokus og befrir deg fra
tidkrevende rutineoppgaver.

La oss gjøre jobben

Når du velger portalen vår, frigjør du deg fra en hel del administrasjon. Dermed frigir du også tid som du i stedet kan bruke på den menneskelige delen av HR-arbeidet. Portalen ivaretar alt fra bilagshåndtering til oppfølging og innkjøp. Du får et system som automatiserer mengder av tidkrevende saksbehandling, og som kan integreres helt og fullt med virksomhetens eksisterende infrastruktur.

Gi medarbeideren kontroll

I portalen kan medarbeideren selv ta seg av oppgaver som tidligere har vært tidstyver i HR-arbeidet. I tillegg til å frigjøre ressurser gir tilgjengeligheten den enkelte medarbeider en følelse av kontroll og gjennomsiktighet. Kort sagt en løsning alle vinner på.

Et skritt i retning av papirfri HR

Drukner HR-avdelingen i skjemaer og blanketter? Med portalen kan du endelig ta et stort skritt mot papirfri HR. Portalen er skapt for å løse alt, enten det dreier seg om rapportering av bijobber, håndtering av julegaver eller kompliserte pensjonsvalg, og med all informasjonen samlet på ett sted er det ikke mye som må skrives ut på papir.

Det går ordentlig for seg

Med Benify trenger du aldri bekymre deg for at du gjør feil. Vi har en tett dialog med Skatteetaten og påser at alt behandles korrekt.

Du vil bli overrasket over hva vi kan gjøre for virksomheten din

Fyll ut din kontaktinformasjon,
så kontakter vi deg:

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Benify Norge
Benify Danmark
Benify Finland
Benify Holland
Benify Storbritannia
Benify Stockholm
Benify Göteborg
Benify Malmö
Benify Tyskland
Benify Frankrike
 • +33 (0)6 99 33 39 09
 • info@benify.fr
 • 6 Place de la Madeleine
  75009 Paris
USA
 • 100 Montgomery St, Suite 1780
  San Francisco
  CA 94104
Singapore
 • 111 Somerset Road #16-06
  TripleOne Somerset
  Singapore 238164

A message about our cookies

At Benify, we use cookies on our website so that you are able to enjoy the best possible online experience. We are telling you this because, as per the Electronic & Communications Act (2003), we have a responsibility to let each visitor to our website know exactly how our website uses cookies and what you can do to avoid them in future.

How we use our cookies

A cookie is a text file which is stored on your computer. At Benify, we use cookies so that we are able to enhance the way in which each visitor interacts with our website – meaning that we can continue to bring you as smooth a personal browsing experience as possible.

We also use cookies as part of our Google Analytics exercises, allowing us to compile visitor statistics as well as gain a better understanding as to how you and our other visitors interact with our website.

The Vimeo movie on our website also contains third-party cookies. These are used solely for the purpose of being able to provide this video on our website, and will not be used to store any personal information about your visit.

What you can do to avoid cookies

You can avoid the use of cookies simply by adjusting your settings within your internet browser. This will prevent any cookies from being saved to your hard drive.

Most modern browsers now also support a private mode function which will automatically delete all cookies after each of your browsing sessions.

You can also manually delete all cookies from your hard drive yourself – however, please think twice before doing this as this may sometimes lead to a reduced browsing experience on some websites, and may even bear risk to you losing some of your personal settings.

Privacy Policy

Statement of purpose
Benify values and takes pride in processing personal data with a high level of security. In this policy Benify demonstrates how we process personal data.

Personal data definition
The legal definition of personal data is; information from which the individual concerned can be identified, either directly or through use of the data in conjunction with other information that is in, or is likely to come into, the possession of the data controller.
Sensitive personal data includes e.g. data subject´s racial or ethnic origin, trade union membership, physical or mental health condition or sexual life and religious beliefs.

How we process personal data
Benify Group’s products are, in short, a total compensation tool through which Benify manages employee remuneration (foremost benefits) and digital advice on pension.
When processing personal data Benify assists the client to fulfill their obligations, e.g. that they in some way ensure that all employees actually get their compensation and to fulfill other obligations in their employment agreements.
Benify Group is Data processer, since we process personal data about the end-user from Data controller (our clients). When processing personal data legislation imposes certain requirements of how this is to be done, in orders to secure individuals right to privacy and safe routines in the processing. The product that Benify provides incurs a lot of contact with personal data. Benify only processes personal data within the EEA.
To be able to process personal data on the behalf of a Data controller Benify signs a Personal Data Agreement (PDA) and state that Benify shall comply with instructions from the Data controller and with the personal data regulation in each country. Benify’s subcontractor (Lifeplan) also have to sign a PDA with Benify ensuring that they agree to follow the Data controller´s instructions and security requirements set by applicable personal data legislation in force at each time
When personal data that Benify Group process and stores no longer for fills a purpose. Benify Group erase the personal data without any delay according to an internal erasing policy.

Data security
Benify Group ensures that appropriate security measures are taken to protect personal data at all times. Security mechanisms including e.g. encryption of data, firewalls, secure logging and access controls are in place to protect personal data.

The end-user’s rights
The end-user has the right to once a year, free of charge through the data controller, request written information about the personal data Benify Group holds or processes for him or her.

Cookies
Benify uses so called cookies. A cookie is a text file stored on your computer. The purpose of our use of cookies is to facilitate for the end-user, not to record information about the end-user as a person or in any other manner that could threaten his or her identity. Cookies that are saved will not be disclosed to third parties, and will not be used to target ads or otherwise used for marketing.

How cookies can be avoided
Users can always delete cookies from the hard drive in the computer used to login to Benify´s portal. Most modern browsers also support so-called ” Private mode “, which means that the end-user’s cookies are deleted every time they close their browser.

Registering IP-addresses
When visiting Benify´s portal Benify will automatically register end-users IP-addresses. The information will be used to calculate the number of visitors and the frequency.

Consent
The applicable personal data legislation requires that a Data subject (the end-user) must consent in order for anyone to process their personal data. However, there are some exemptions. Due to these exemptions, no consent is needed. The end-user will get informed about their personal data being processed by Benify when registered.

Review
This policy will be continually monitored and will be subject to an annual review.

Our website uses cookies so that you are able to enjoy the best possible browsing experience. By continuing to use our website under your current settings, you agree to accept our cookies. Read more
Close