Benify

GREAT AT WORK
MED BENIFY

Les mer

Én portal:

Alt som gjelder medarbeiderne dine: Kompensasjon, fordeler og kommunikasjon

Skreddersydd:

Bærer firmaets logo og tilpasses de vilkårene som gjelder for hver enkelt medarbeider.

Velprøvd:

Millioner av ansatte i 30 land har tilgang til Benify-løsningen.

Dette gjør vi

Vårt tilbud

 • Samlet kompensasjon

  Vi hjelper deg med å synliggjøre
  den samlede verdien av hver
  enkelt medarbeiders kompensasjon.
  Ikke bare lønnen.

 • Massevis av fordeler

  Med en mengde fordeler å
  velge mellom vil det alltid
  være noe som passer for
  medarbeiderne dine.

 • Medarbeider­kommunikasjon

  Benify gjør det enkelt
  å kommunisere med hver
  enkelt medarbeider.

 • Automatisert

  Løsningen automatiserer en
  rekke HR-aktiviteter, slik at
  du får frigitt tid til andre ting.

 • Engasjert

  Portalen holder medarbeiderne
  dine informert og engasjert.
  Dette styrker i sin tur ditt
  varemerke som arbeidsgiver.

 • Enkelt

  Det er enkelt å komme
  i gang med Benify og du
  merker forskjellen etter dag 1

 • Attraktivt

  Portalen er et praktisk
  verktøy som gjør deg til en
  mer attraktiv arbeidsgiver.

 • Gratis brukerstøtte

  All brukerstøtte er inkludert
  dersom medarbeiderne dine
  har spørsmål eller trenger hjelp.

Ansatte hos AstraZeneca har fått bedre kunnskap om pensjonsfordelene sine takket være Benify.

- Ulf Holmgren, AstraZeneca

Benify hjelper oss med å gi våre 10 000 ansatte gode fordeler uansett hvor de jobber.

- Ulrika England, Sandvik

Benify tilbyr så mye mer enn bare en fordelsportal. De hjelper oss med å bli en bedre og mer effektiv arbeidsgiver.

- Fredrik Johansson, Swedavia

Enda gunstigere fordeler – mindre arbeid

tusenvis av leverandører og en individuelt tilpasset portal

 • Dansekurs
 • helse-
  tjenester
 • trenings-
  senter
 • crossfit
 • nettkurs
 • Kultur
 • Ecodriving
 • forsikringer
 • lunsj-
  subsidier
 • kostråd
 • privat-
  økonomi
 • Yoga
 • akupunktur
 • meditasjon
 • stress-
  behandling
 • svømming
 • massasje
 • Sport
 • tjeneste-
  bil
 • hytter
 • sykling
 • coaching
 • kollektiv-
  trafikk
 • seminarer
 • svangerskaps-
  kurs
 • pensjon
 • aviser
 • Personal-
  Bil
 • tjenester
  i hjemmet
 • bedriftshelse-
  tjeneste
 • syns-
  undersøkelser
 • donasjoner
 • utdanning
 • løping
 • julegaver
 • terapi
 • gruppe-
  trening
 • rabatter
 • frukt-
  kurver
 • fedme-
  operasjoner
 • IVF-
  behandling
 • terminal-
  briller
 • røyke-
  slutt

Förmånligare förmåner

Vår smarta förmånsportal låter dig som arbetsgivare sätta ramarna samtidigt som vi ger den enskilda medarbetaren möjlighet att själv välja sina förmåner. För att göra det extra tydligt har vi gjort en kort film. Se den och upplev hur enkelt det faktiskt är.

 

Ordning och reda i förmånsdjungeln

Med rätt förmåner blir du en attraktiv arbetsgivare med mer konkurrenskraft att attrahera, motivera och behålla de allra duktigaste medarbetarna. Alla tycker om att få förmåner, men alla är också individer och därmed intresserade av olika saker.
Vår smarta förmånsportal låter dig som arbetsgivare sätta ramarna samtidigt som vi ger den enskilda medarbetaren möjlighet att själv välja sina förmåner. Det ger en individanpassning som kräver en liten arbetsinsats från dig och ger ett ökat engagemang från dina medarbetare. Portalen erbjuder full överblick över vilka förmåner som det finns att välja på, de förmåner man valt och det totala värdet av allt arbetsgivaren erbjuder. En tydlighet och enkelhet som lönar sig, för såväl medarbetaren som för dig som arbetsgivare.

Tusentals leverantörer 


Benify ger dig tillgång till tusentals förmåner, samlade på ett och samma ställe. Med den mängd förmåner vi förmedlar blir vi dessutom en konkurrenskraftig förhandlare. Vilket gör att din personal får marknadens bästa erbjudanden från de olika leverantörerna.

Unika förmåner


Utöver alla de förmåner vi upphandlar till samtliga användare, har du dessutom möjlighet att bygga upp egna, skräddarsydda förmåner till dina anställda. Kanske vill ni erbjuda frukost på jobbet, internutbildningar eller andra förmåner ni antingen vill lyfta fram eller hitta smidigare sätt att administrera – vårt system hanterar detta utan problem!

 

Inga provisioner


Vi tar inte ut någon provision på de förmåner vi förmedlar. Vi vill att alla de rabatter vi förhandlar fram ska gå oavkortat till medarbetaren. Så att förmånerna blir förmånliga – på riktigt.

Personalkortet är nyckeln till en värld av erbjudanden


Alla gillar ett bra erbjudande. När du blir kund hos oss öppnas en hel värld av förmånliga erbjudanden för dina medarbetare genom det vi kallar Personalkortet.  Hundratals butiker, restauranger, hotell och upplevelseleverantörer, där många av Sveriges starkaste varumärken finns representerade, har valt att ansluta sig till Personalkortet. En extra förmån som är attraktiv nog på egen hand och som man alltid bär med sig.

Är det svårt?


Enkelhet är själva kärnan i vårt erbjudande. Vi besparar dig arbetet att leta upp leverantörer och gör det enklare att skräddarsy erbjudandet till dina medarbetare.

 

Enda gunstigere fordeler

Med fordelsportalen kan du som arbeidsgiver sette rammene, samtidig som hver enkelt medarbeider får muligheten til å velge fordeler selv. For å gi deg en enkel oversikt over hvordan det fungerer, har vi laget en kort film. Ta en titt og se hvor lett det faktisk er:

 

 

System og orden i fordelsjungelen

Med de rette fordelene blir du en attraktiv arbeidsgiver med større konkurransekraft når det gjelder å tiltrekke, motivere og beholde de aller dyktigste medarbeiderne. Vi er alle glade i fordeler, men vi er også alle enkeltindivider med ulike interesser.
Med fordelsportalen kan du som arbeidsgiver sette rammene, samtidig som hver enkelt medarbeider får muligheten til å velge fordeler selv. Denne individtilpasningen krever lite innsats fra din side, men øker medarbeidernes engasjement. Portalen gir full oversikt over hvilke fordeler det er mulig å velge mellom, hvilke fordeler man har valgt og den samlede verdien av alt arbeidsgiveren tilbyr. Kort sagt en klarhet og enkelhet som lønner seg for både medarbeideren og for deg som arbeidsgiver.

Tusenvis av leverandører

Benify gir deg tilgang til tusenvis av fordeler samlet på ett og samme sted. Den store mengden fordeler vi formidler, gjør oss dessuten til en konkurransedyktig forhandler, noe som i sin tur bidrar til at medarbeiderne dine får markedets beste tilbud fra de ulike leverandørene.

Unike fordeler


I tillegg til alle fordelene vi skaffer til samtlige brukere av portalen, kan du utvikle dine egne, skreddersydde fordeler til medarbeiderne. Kanskje dere vil tilby lunsj på jobb eller Internett-opplæring? Eller kanskje det er andre fordeler dere ønsker å fremheve eller administrere på en smidigere måte? Da kan dere være trygge på at systemet håndterer dette uten problemer!

 

Ingen provisjon


Vi tar ikke provisjon for fordelene vi formidler. Vi ønsker at alle rabattene vi forhandler frem, skal gå uavkortet til medarbeideren. På den måten blir fordelene enda gunstigere – på ordentlig.

BenifyCard er nøkkelen til en verden av tilbud


Alle liker et godt tilbud. Når du blir kunde hos oss, får medarbeiderne dine tilgang til en hel verden av gunstige tilbud gjennom det vi kaller BenifyCard.  Hundrevis av butikker, restauranter, hoteller og opplevelsesleverandører – mange av dem blant Norges sterkeste varemerker – har valgt å knytte seg til BenifyCard, en ekstra fordel som er attraktiv i seg selv og som man alltid har med seg.

Er det vanskelig?


Enkelhet er selve kjernen i tilbudet vårt. Vi sparer deg for arbeidet med å lete opp leverandører og gjør det enklere å skreddersy tilbudet til medarbeiderne dine.

 

Møt hver medarbeider som et individ

Skreddersy all kommunikasjon,
slik at hver enkelt medarbeider
får den informasjonen som er
relevant for ham
eller henne.

Rett informasjon til rett person

Unngå å oversvømme arbeidsplassen med unødvendig informasjon. I portalen er det enkelt å skreddersy all kommunikasjon, slik at hver enkelt medarbeider bare får den informasjonen som gjelder ham eller henne. Dette gjør kommunikasjonen mer effektiv og forebygger desinformasjon og unødvendige misforståelser.

Dokumenter forpliktelser

Har alle skrevet under? For deg som arbeidsgiver er det viktig at samtlige medarbeidere setter seg inn i og undertegner policyer og retningslinjer. Portalen gir deg full oversikt over hvem som har skrevet under og hvem som gjenstår, noe som ellers kan være tidkrevende og vanskelig å holde styr på.

Kort ned startfasen

Støtt opp under de nyansattes iver etter å komme i gang. Med Benify blir introduksjons- og avslutningsprogrammene smidigere og mer effektive. Du kan korte ned startfasen for en nyansatt ved å gi vedkommende tilgang til begrensede deler av portalen allerede før ansettelsesforholdet starter. På samme måte administrerer portalen sluttintervjuer når et ansettelsesforhold opphører.

Produktet

Gi medarbeiderne
oversikt over hva
de virkelig tjener

Undersøkelser viser at de fleste
bare kjenner til 70 % av sin totale
kompensasjon. Vi synliggjør resten.

Synliggjør de siste 30 %

Visste du at for hver 1000 kroner du betaler til medarbeiderne dine, så er de oppmerksom på bare 700 av dem? Det som ikke står på lønnsslippen, regner man ikke med, noe som åpenbart utgjør et informasjonsproblem, siden den opplevde kompensasjonen er 30 % lavere enn den reelle. Portalen slår bro over informasjonsgapet og synliggjør hele den økonomiske satsingen på de ansatte, enten det dreier seg om lønn, pensjoner, feriedager, fordeler, kollektivavtaler eller forsikringer. Fra å være diffuse eller ukjente deler av den ansattes samlede kompensasjon kan du nå tilby nøyaktige tall, tydelig visualisert i portalen.

Velinformerte medarbeidere

Fordelsportalen gjør medarbeiderne dine bedre informert og mer bevisst på sin egen inntektssituasjon, og portalen rommer alt fra smarte elektroniske lønnsslipper og visualisering av den totale pensjonsavsetningen til fremtidige prognoser for potensiell foreldrepermisjon. Hver enkelt medarbeider kan selv holde seg informert om spørsmål som HR-avdelingen eller ansvarlig leder ellers må bruke tid på å besvare.

Tydelighet ved rekruttering

Hvor mye er tilbudet du legger frem i en rekrutteringsprosess egentlig verdt? I systemet vårt kan du på en enkel måte utarbeide og synliggjøre all kompensasjon som er knyttet til ansettelsen, ikke bare bruttolønnen. Det forenkler kommunikasjonen for deg som arbeidsgiver, det og gir den du ønsker å ansette muligheten til å gjennomføre et jobbintervju med kunnskap om akkurat hva de ulike delene av ansettelsestilbudet er verdt. Dette er helt klart en konkurransefordel når kandidaten velger mellom flere tilbud.

En portal å vokse med

Hvor mye inngår i portalen? Det spiller ingen rolle om du vil innføre et bonusprogram, håndtere julegaver, tilby aksjer eller administrere tilskudd til trening og helsefremmende tjenester – portalen håndterer alle typer kompensasjon.

Produktene

Frigjør deg fra
administrasjonens
lenker

Benify setter medarbeideren
i fokus og befrir deg fra
tidkrevende rutineoppgaver.

La oss gjøre jobben

Når du velger portalen vår, frigjør du deg fra en hel del administrasjon. Dermed frigir du også tid som du i stedet kan bruke på den menneskelige delen av HR-arbeidet. Portalen ivaretar alt fra bilagshåndtering til oppfølging og innkjøp. Du får et system som automatiserer mengder av tidkrevende saksbehandling, og som kan integreres helt og fullt med virksomhetens eksisterende infrastruktur.

Gi medarbeideren kontroll

I portalen kan medarbeideren selv ta seg av oppgaver som tidligere har vært tidstyver i HR-arbeidet. I tillegg til å frigjøre ressurser gir tilgjengeligheten den enkelte medarbeider en følelse av kontroll og gjennomsiktighet. Kort sagt en løsning alle vinner på.

Et skritt i retning av papirfri HR

Drukner HR-avdelingen i skjemaer og blanketter? Med portalen kan du endelig ta et stort skritt mot papirfri HR. Portalen er skapt for å løse alt, enten det dreier seg om rapportering av bijobber, håndtering av julegaver eller kompliserte pensjonsvalg, og med all informasjonen samlet på ett sted er det ikke mye som må skrives ut på papir.

Det går ordentlig for seg

Med Benify trenger du aldri bekymre deg for at du gjør feil. Vi har en tett dialog med Skatteetaten og påser at alt behandles korrekt.

Du vil bli overrasket over hva vi kan gjøre for virksomheten din

Fyll ut din kontaktinformasjon,
så kontakter vi deg:

 • By contacting us, you consent to share your name, e-mail address and telephone number with Benify. This information will be processed by Benify and, if applicable, Benify’s data processors to provide the requested service to you, as well as for statistical and analytical purposes. You also consent to that Benify may contact you via email or telephone for future promotional purposes. Find out more about how Benify processes your personal data here.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Benify Norge
Benify Danmark
Benify Finland
Benify Holland
Benify Storbritannia
Benify Stockholm
Benify Göteborg
Benify Malmö
Benify Tyskland
Benify Frankrike
 • +33 (0)6 99 33 39 09
 • info@benify.fr
 • 6 Place de la Madeleine
  75009 Paris
USA
 • 100 Montgomery St, Suite 1780
  San Francisco
  CA 94104
Singapore
 • 111 Somerset Road #16-06
  TripleOne Somerset
  Singapore 238164

A message about our cookies

At Benify, we use cookies on our website so that you are able to enjoy the best possible online experience. We are telling you this because, as per the Electronic & Communications Act (2003), we have a responsibility to let each visitor to our website know exactly how our website uses cookies and what you can do to avoid them in future.

How we use our cookies

A cookie is a text file which is stored on your computer. At Benify, we use cookies so that we are able to enhance the way in which each visitor interacts with our website – meaning that we can continue to bring you as smooth a personal browsing experience as possible.

We also use cookies as part of our Google Analytics exercises, allowing us to compile visitor statistics as well as gain a better understanding as to how you and our other visitors interact with our website.

The Vimeo movie on our website also contains third-party cookies. These are used solely for the purpose of being able to provide this video on our website, and will not be used to store any personal information about your visit.

What you can do to avoid cookies

You can avoid the use of cookies simply by adjusting your settings within your internet browser. This will prevent any cookies from being saved to your hard drive.

Most modern browsers now also support a private mode function which will automatically delete all cookies after each of your browsing sessions.

You can also manually delete all cookies from your hard drive yourself – however, please think twice before doing this as this may sometimes lead to a reduced browsing experience on some websites, and may even bear risk to you losing some of your personal settings.

Privacy Policy

Statement of purpose

Benify values and takes pride in processing personal data with a high level of integrity and security. In this policy, Benify explains why and how we process personal data.


Key terms and definitions

There are some key legal terms that it is essential to know in order to understand this policy. Below is a description of these terms.

Personal data is information related to an identified or identifiable natural person or data subject. An identifiable person is someone who can be identified, either directly, for example through a personal identity number, or indirectly, through use of the data in conjunction with other information in the possession of the data controller. Certain special categories of personal data, including racial or ethnic origin, trade union membership, sexuality, physical or mental health conditions, and religious beliefs, are considered sensitive data. Such data require higher protection and safeguards.

Processing personal data includes any operation or set of operations performed on personal data, whether or not by automatic means. So, processing includes disclosure by transmission, structuring, amending, storing and many other activities performed on personal data.

Controller is the natural or legal person who determines the purposes and means of the processing of their personal data. The controller is entitled to engage other parties to process personal data on its behalf. Such party is called a processor. The processor is thus acting under the authority of the controller and is only allowed to process the controller’s personal data on instructions from the controller or if required by applicable law.


Why Benify processes personal data

Benify provides software as a service to our clients in order to assist them in improving and managing their employees’ compensation, thereby strengthening their employer brands. The services are provided through Benify’s digital benefit portal where employees of our clients log in as end-users to view and manage their compensation and benefits. Provision of these services thus require Benify to processes personal data of our clients identifying and relating to our clients’ employees as data subjects.

Consequently, each client is the controller of their respective personal data and Benify is engaged as a processor acting under the authority, and on the behalf, of our clients.

When end-users log on to the benefit portal for the first time, they are informed about the client’s role as controller, Benify’s role as a processor and the general purposes for which their personal data is being processed by Benify.


How Benify processes personal data

The benefit portal is tailored to each client’s service request. The processing activities carried out by Benify therefore differ between different clients, but generally includes (without being limited to) the following operations:

• Receiving personal data related to the end users of the portal from clients and end-users
• Integrating the personal data in the benefits portal to set up individual accounts and further personalize the experience of the portal
• Administrating orders and salary transactions related to orders made by the data subjects in the benefit portal, and transmitting the data back to the client
• Developing new tools, products of services for our clients
• Communicating with end-users and client administrators regarding use of the benefit portal

Benify only processes the clients’ personal data in order to provide them with our services for digital processing of compensation and benefits, and only pursuant to their instructions or as required by law. When authorized by clients to process personal data for continuous development, testing and troubleshooting in the benefit portal, Benify uses pseudonymized, anonymized or aggregated data to the extent possible.

Benify’s processing activities is governed by written Data Processing Agreements between Benify and each client. These agreements states that Benify is acting as a processor under the authority of the controller and shall comply with instructions from the client and relevant data protection authority. It also imposes certain obligations on Benify regarding how to process personal data in order to ensure privacy rights and secure routines.

Since Benify only processes our client’s personal data as a processor, the client as controller determines the purposes and means of the processing.


Individual consent to independent suppliers

The companies that offer their products and services in the portal are independent suppliers. They are not sub-contractors of Benify but have entered into cooperation agreements with Benify pursuant to which they offer their products and services in the benefit portal as a digital marketplace for the clients and end-users. The supplier is therefore the contractual counterparty in relation to orders made in the portal, not Benify.

In order to complete a purchase in the portal, the end-user must give its consent to the supplier (i) gaining access to relevant personal data of the end‑user and (ii) processing that personal data in order to fulfill its obligations to the end-user. The consent is given as a separate step in the ordering process. If the end user consents, Benify will send the order to the supplier and provide the supplier with relevant personal data relating to the end-user.

When an order is completed by the end-user, the supplier is the controller of the personal data it has received. The supplier is therefore responsible for determining the purpose and means of processing such data.


Subcontractors

Any subcontractor engaged by Benify that will process personal data under the authority, and on behalf, of Benify must enter into a separate DPA with Benify. Pursuant to this agreement, the subcontractor agrees to comply with instructions from relevant data controller and applicable data protection legislation.

Benify is obliged to keep its clients informed about any subcontractor engaged to process the clients’ personal data and the clients are entitled to object to such subcontractor’s processing.


Data storage and transfer

Benify only stores and processes personal data within the European Economic Area (EEA). No personal data is transferred to any third country outside of the EEA.

Benify’s data centers are located in Sweden and Germany.


Data security

The security of personal data is important to Benify. We ensure that appropriate security measures are taken to protect personal data at all times and we follow generally accepted standards and frameworks to protect personal data. This means that personal data, for example, is protected against unauthorized access, changes or destruction.

In order to achieve a structured and strategic approach to information security, Benify has a fully implemented information security management system according to ISO/IEC 27001 which caters to both administrative and technical security controls. Benify is therefore ISO/IEC 27001:2013 certified. The certification process has been performed by an independent external certification body that has been accredited by an accreditation body.

For further information, see the Benify security page available on our public website.


Cookies

Benify uses cookies on our website so that users can enjoy the best possible online experience.

For further information, see the Benify Cookie Policy available on our public website.


Marketing & communication

Benify provides and communicates high street discounts for or our end-users via e-mail, also known as BenifyDeals. This type of communication is by Benify considered to be direct marketing which requires each end-users consent (opt-in). The consent for BenifyDeals will be collected at first log-in. If you do not leave your consent no BenifyDeals communication will take place. Each end-user always has the possibility to withdraw BenifyDeals consent (opt-out) in the Benify portal and directly in the received e-mail.


Review

This policy will be continually monitored and will be subject to an annual review. Document owner is responsible for annual review. In case of recurring critical incidents there may be additional reviews.

Our website uses cookies so that you are able to enjoy the best possible browsing experience. By continuing to use our website under your current settings, you agree to accept our cookies. Read more
Close