Benify

VI HJELPER DEG MED Å SKAPE MERVERDI OG OVERGÅ FORVENTNINGER

Som Benify-partner bruker du smartportalen til å få kundene dine til å ha det Great at Work

BIDRA TIL Å DIFFERENSIERE FORDELENE DINE FOR KONSULTASJON OG SALG

I Spania ønsket et stort fordelskonsulentfirma å levere bedre tjenester til kundeporteføljen sin, som bestod av HR-ledere som vurderte hvilke fordels- og forsikringsordninger de burde kjøpe fra dem. I en bransje med hard konkurranse innså de at de måtte hjelpe kundene med administrering og integrering av fordeler, og at deres egen fordelsportal var utdatert. De begynte å se etter en mer fleksibel, moderne og skalerbar fordelsportal. Og det er her Benify kommer inn. Vi hjalp dem å yte bedre service til 100 kunder, og vi utformet kundeløsninger som skreddersydde rapporteringsverktøy og skattesimuleringer for å møte markedets krav. Med Benify-portalen begynte de å selge fordeler og forsikringsordninger med solide verktøy for administrasjon og kommunikasjon. Dette førte ikke bare til bedre organisering av tilbudene, det økte også medarbeidernes engasjement og bruk av fordelene. Og nå oppskalerer de med Benify for å få et konkurransefortrinn i Portugal.

NÅ UT TIL FLERE MED VÅR KRAFTIGE KOMMUNIKASJONSKANAL

Smartportalen vår bidrar ikke bare til at du kan levere forsikringer og fordeler til kundene dine på en mer virkningsfull og meningsfull måte. Den gir en mulighet til å vise hva du og kundene dine er best på. I Sverige bruker for eksempel finansinstitusjoner løsningen vår for å informere om tjenestene sine, og vi fungerer som en ny kanal for å nå ut til medarbeidere og potensielle kunder. Benify hjelper til med å skape simuleringer slik at medarbeiderne kan forstå hva de faktisk får i bruttolønnen som de ser på lønnsslippen og som fremtidige pensjonsmidler. Vi gjør disse verktøyene tilgjengelige i portalen vår over hele landet, slik at alle som bruker portalen vet om tilbudet vi har skapt sammen. Med Benify får ikke partnerne bare hjelp til å formidle disse nye tjenestene. De får også en verdifull kommunikasjonskanal som gir dem tilgang til tusenvis av medarbeideres øyne og ører. Vi kan gjøre det samme for deg og kundene dine!

HJELP KUNDENE DINE Å HA DET GREAT AT WORK

Vi har hjulpet mange selskaper med å bli bedre arbeidsgivere. Med den fleksible løsningen vår kommuniserer de selskapskulturen på en bedre måte, lærer medarbeidere om produktene og tjenestene sine og inspirerer medarbeiderne til å delta og være aktivt engasjerte. Benify kan hjelpe kundene dine med alt fra introduksjonsprogrammer til transport og produktopplæring – til og med avslutningssamtaler.

Her kommer det et eksempel:

Et globalt legemiddelfirma med 6000 medarbeidere kom til Benify for å få hjelp til å styre bonusbytteordningen sin, der medarbeidere kunne bytte inn feriedager, pensjonsinnskudd og penger tilpasset egne behov. Med en global arbeidsstyrke bidro ikke denne løsningen bare til å strømlinjeforme fordelene, den forbedret også en rotete administrasjon av ordningen.

Systembolaget med 6000 medarbeidere ba Benify om hjelp til å administrere hjemlevering av julegaver som medarbeiderne mottok som takk. Siden smartportalen inneholder informasjon om medarbeiderne, kunne vi automatisere, forenkle og sentralisere utdelingen av julegaver.

Rambøll Consulting med 1000 medarbeidere bruker Benifys smartportal til å håndtere introduksjonsprogrammer, nye medarbeiderundersøkelser og avslutningssamtaler. Papirarbeidet minimeres og medarbeiderne introduseres for selskapets kultur med én gang de er ansatt.

En global drikkevareprodusent med 500 medarbeidere i en lokal avdeling bruker Benify til å lære arbeidsstyrken om produktutvalget sitt. Gjennom hjemlevering gjorde Benify det enda enklere for både selskapet og medarbeiderne.

Scania, med 11 000 medarbeidere, har satt opp en pendlerbuss fra byen til selskapets tilholdssted. Bruksanalyser er tilgjengelige gjennom Benifys rapporteringsverktøy, og billetter kan kjøpes gjennom Benifys app.

VI HAR GJORT DET FØR. VI GLEDER OSS TIL Å GJØRE DET IGJEN. (OG IGJEN).

Benify har inngått samarbeid med hundrevis av forsikrings- og fordelsleverandører for å utvikle en integrert løsning og hjelpe de med å nå lengre.

VI KAN INTEGRERE LØSNINGEN DIN OGSÅ

Vi samarbeider med noen av de største og beste tjenesteleverandørene, både i Europa og internasjonalt. Vi integrerer tjenestene deres i smartportalen vår slik at bedrifter og medarbeidere kan bruke den. Og disse tjenesteleverandørene tilbyr smartportalen vår når de snakker med kundene sine. Dermed blir tjenestene deres enda bedre. Det er et samlet tilbud som gir en merverdi til kundene deres samtidig som de differensierer sine egne tjenester. Nedenfor er noen av selskapene vi er stolte over å kalle samarbeidspartnere. De er gode til å håndtere lønn, tilby forsikringer, frivillige fordeler og skape administrasjonssystemer for forvaltning av menneskelig kapital. Med Benify er løsningene deres blitt enda bedre.

• Leverandører av lønnssystemer som vi har koblet til kundene våre er blant annet ADP, SAP, HRM og Oracle.
• Forsikringsleverandører vi samarbeider med: Mercer, Skandia, Bliwa, GE Capital og SPP.
• Fordelsleverandører vi jobber med: SATS, Fox Security, Sodexo, SOS Redcross, Edenred og Leaseplan.
• Vi har også inkludert medarbeiderrabatter i smartportalen vår fra følgende: Hertz, HP, Apple og Best Western.

BENIFYS KJERNEVERDIER:

Å OVERGÅ FORVENTNINGER OG VISE OMTANKE ER RETTESNOREN I ALT VI GJØR

Og det gjelder også hvordan vi støtter deg og hjelper deg med å presentere den aller beste løsningen for kundene dine.

DIN HØYRE HÅND OG VEILEDER

Som i alt vi gjør, i samarbeid, har vi som mål å #ExceedExpectations og #ShowLove. Du vil selvsagt få tilgang til salgsverktøy som forklarer Benifys medarbeiderportal og en personlig kanalansvarlig som vil hjelpe og støtte deg i arbeidet. Tidligere har sjefen vår fungert som samtalepartner, designer, coach, lærer og guru og har blitt med partnernes team på salgsmøter, arrangert seminarer og kurs, og til og med gitt råd i merkevaresamarbeid og markedsføringskampanjer. Målet vårt er å gjøre deg smartere og mer konkurransedyktig. Så vi lytter og legger til funksjoner. Med Benifys portal vil du tilby det smarteste og mest fleksible og komplette verktøyet for å styre fordeler, fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver og skape engasjement blant medarbeiderne.

«Vi tror at alle blir smartere ved å dele erfaringer. Vi er glade for å være i en posisjon der vi kan knytte bånd mellom samarbeidspartnere slik at de kan dele beste praksis på tvers av markedene. En av partnerne våre hadde planlagt et nettverksbyggings- og opplæringsarrangement. De ønsket å benytte anledningen til å vise hvordan de kunne bruke Benifys smartportal til å tilføre verdi når de diskuterte fordeler med kundene sine. Vi skrev ikke bare et sakssammendrag de kunne bruke, men vi kontaktet en av kundene våre i et annet marked, som ble med som foredragsholder på arrangementet. Det ble en personlig informasjonsutveksling og en inspirerende diskusjon. En skikkelig vinn-vinn-situasjon!»

– Linnéa Liljestrand, Head of Channels and Partnerships

OGSÅ DIN KONSULENT

Du møter kundene dine ofte og forstår deres behov. Sammen med Benify kan du levere en løsning som gjør fordelene mer synlige for medarbeiderne og reduserer HR-administrasjon, samtidig som du får en enkel rapporteringsfunksjon. Benify kan også avdekke hvordan kundene dine kan bli bedre på å kommunisere og nå ut til medarbeiderne – vi kan hjelpe til med å finne fordeler og belønninger som passer godt til arbeidsstyrken deres. 

DU KAN HJELPE KUNDENE DINE MED Å STYRE FORDELER, FREMSTÅ SOM EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER OG SKAPE ENGASJEMENT BLANT MEDARBEIDERNE

STYRE FORDELER

Muligheten til å ha alle forsikringer og fordeler tilgjengelig sentralt – med ett passord – gjør det verdt å satse på Benify. Men hva om det samme informasjonspunktet også leverer målrettede meldinger, påminnelser og kunngjøringer, som selvsagt også er tilrettelagt for overvåking av lønnsslipper og skattetrekksimuleringer? Høres for godt ut til å være sant, eller hva? NEI. Vi gjør det med smartportalen vår for at medarbeiderne skal ha det Great at Work. Arbeidsgivere kan også bruke smartportalen når og hvor som helst med mindre administrasjon og mer automatisering, fordi vi vil at de også skal ha det Great at Work.

FREMSTÅ SOM EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Hvordan vet medarbeiderne hvor mye du bryr deg? Hvordan kan de knytte selskapets navn og logo til positive verdier? De vet hvor mye de tjener, men forskning viser at 70 % ikke vet verdien av fordelene sine og at mange ikke vet hvordan de skal bruke dem. Viktige økonomiske goder som pensjonsplanlegging, livsforsikringer og ordninger for balanse mellom arbeid og privatliv for forbedret helse og velvære ble ignorert eller lite brukt. Med Benifys smartportal kan du tilby et helhetsbilde av den totale kompensasjonen som viser verdien av det du tilbyr. Dette er et attraktivt bilde for nåværende og potensielle medarbeidere – slik at de vet at HR har brukt tid og nøyaktighet på å skape en fordelspakke spesielt for at alle skal ha det Great at Work.

«I løpet av fordelsanalysene fant vi ut at HR strevde med å nå ut til medarbeiderne. HRs vanlige måte å kommunisere med dem på var gjennom mapper, e-poster, intranett og jungeltelegrafen. Pengene selskapet brukte på fordeler ble ikke satt nok pris på blant medarbeiderne.

Med Benifys smartportal kan man sende målrettede meldinger og individuell informasjon. Vi så også at medarbeiderne satte mer pris på fordelene, og de forstod hvillken verdi fordelene hadde som en del av en samlet kompensasjonspakke – med over 50 %.»

– Mathias Andreasson, Head of Consultants i Benify

SKAPE ENGASJEMENT BLANT MEDARBEIDERNE

Hvordan får du medarbeiderne til ikke bare å lytte, men til å delta også? Engasjement er et emosjonelt bånd som inspirerer medarbeiderne til å gjøre sitt beste og virkelig gi alt. Joda, du kan tilby gratis kaffe og kaker på fredager. Alle liker gratis frokost. Men hva vil motivere medarbeiderne til å være aktive på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager? Hva med et gå til-grensesnitt der du fanger medarbeidernes oppmerksomhet og motiverer dem til å logge seg på for å finne ut mer om gratis frokost på fredager (og at tidsfristen for å velge fordeler nærmer seg). Og hva med å kartlegge dem, be om tilbakemelding, oppmuntre dem til å fortelle venner om ledige stillinger, informere om interne klubbmøter og matpakkemøter og tilby interne mentormuligheter? Du kan gjøre alt dette – og mer – med Benifys smartportal.

ALLE PASSER IKKE INN I SAMME STØRRELSE

Du er i en bransje der jobben din er å hjelpe kundene dine med å bli hørt. La oss hjelpe deg med en tilpasset løsning.

SKREDDERSYDD KOMMUNIKASJONSKANAL

Du kan tilby Benifys portal som om den var din egen – med ditt navn og logo, slik at vi blir en anonym løsning som jobber i kulissene for å gjøre deg smartere og mer attraktiv. ELLER du kan tilby Benifys portal tilpasset dine kunders merke – med deres logo, farger og skriftsnitt. På den måten blir Benify-portalen en forlengelse av selskapet deres, og de vil se smartere, bedre og mer moderne ut. Du bestemmer.

PARLEZ VOUS FRANCAIS? ESPANOL? ENGLISH?

Som Benify-partner kan du imøtekomme kundenes behov for å kommunisere på tvers av språk, vise mer kulturell sensitivitet eller for å holde tritt med globaliseringen. Kundene kan presentere Benifys portaler til medarbeiderne sine på et språk de forstår. Dette betyr at alle medarbeidere kan velge det språket de foretrekker. Benifys smartportal kan presenteres på spansk, fransk, engelsk, nederlandsk, tysk, portugisisk, de skandinaviske språkene og faktisk alle andre språk.

Språkfleksibiliteten i Benifys portal er en fordel for selskaper med en flerkulturell arbeidsstyrke samt for selskaper med kontorer i forskjellige land. Hvor mange språk snakkes det der du jobber?

VI TENKER FREMOVER SLIK AT DU SLIPPER

Produktene og tjenestene våre er utformet på en tredje grunnstein: TENK FREMOVER. Dette ligger til grunn for utvikling og prosesser, og sørger for at alt går smertefritt. Hver gang.

DEDIKERT IMPLEMENTERING OG STØTTE

I implementeringsfasen: Smertefri prosess – en prosjektleder er ansvarlig for installasjonen av Benify-portalen og sikrer at integrasjonsprosessen er satt opp mellom kunden din, forsikrings- og fordelsleverandører og Benify. Dette betyr at vi knytter alle fordeler og forsikringsordninger opp mot portalen – både de dere leverer og de kunden kanskje allerede har. Vi tar oss av sikker behandling av medarbeidernes datafiler og sørger for et problemfritt, systematisk og vellykket prosjekt fra start til slutt. Målet vårt er å gjøre det klart for sluttbrukeren – medarbeideren – hva hver enkelt fordel betyr og sikre at styringen av alle fordelene går som den skal.

Opplæring og kontinuerlig tilbakemelding – kunden din peker ut en portaladministrator – gjerne noen innen HR – og Benify lærer ham eller henne hvordan man kan maksimere den nye fordelsstyringen og bruke kommunikasjonsverktøy. Vi henter inn tilbakemelding for hvert trinn – som vi bruker til produktutvikling og forbedringer. Vi bruker faktisk enhver anledning til å lytte til deg og kundene dine, og til å foreslå nye måter å bruke portalen på – noen ganger på måter vi aldri hadde forestilt oss!

«Det er min jobb å sørge for at implementeringsprosessen går som den skal. Den skal være organisert og problemfri for alle HR-avdelingene som installerer smartportalen vår. Vi ønsker at de også skal ha det Great at Work!»

– Ellen Hagberg, Head of Implementation i Benify

Etter lansering av portalen:

Kunden får tilgang til rapporteringsverktøy som ikke bare segmenterer medarbeiderne, men som kan trekke ut viktig informasjon som er nødvendig for ulike typer samsvar. Statistikker og visualiseringer av trender er selvsagt tilgjengelige – det samme gjelder undersøkelsesverktøy, automatising av introduksjonsprogrammer, trigger-eposter og så videre. I tillegg får kunden en personlig kundeserviceekspert som har som jobb å overvåke kundens interesser og sikre at portalen holder seg dynamisk og attraktiv. Hvis kunden ønsker å utvikle endringer, setter vi en egen prosjektleder på saken.

Fyll ut din kontaktinformasjon,
så kontakter vi deg:

 • By contacting us, you consent to share your name, e-mail address and telephone number with Benify. This information will be processed by Benify and, if applicable, Benify’s data processors to provide the requested service to you, as well as for statistical and analytical purposes. You also consent to that Benify may contact you via email or telephone for future promotional purposes. Find out more about how Benify processes your personal data here.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Benify Norge
Benify Danmark
Benify Finland
Benify Holland
Benify Storbritannia
Benify Stockholm
Benify Göteborg
Benify Malmö
Benify Tyskland
Benify Frankrike
 • +33 (0)6 99 33 39 09
 • info@benify.fr
 • 6 Place de la Madeleine
  75009 Paris
USA
 • 100 Montgomery St, Suite 1780
  San Francisco
  CA 94104
Singapore
 • 111 Somerset Road #16-06
  TripleOne Somerset
  Singapore 238164

A message about our cookies

At Benify, we use cookies on our website so that you are able to enjoy the best possible online experience. We are telling you this because, as per the Electronic & Communications Act (2003), we have a responsibility to let each visitor to our website know exactly how our website uses cookies and what you can do to avoid them in future.

How we use our cookies

A cookie is a text file which is stored on your computer. At Benify, we use cookies so that we are able to enhance the way in which each visitor interacts with our website – meaning that we can continue to bring you as smooth a personal browsing experience as possible.

We also use cookies as part of our Google Analytics exercises, allowing us to compile visitor statistics as well as gain a better understanding as to how you and our other visitors interact with our website.

The Vimeo movie on our website also contains third-party cookies. These are used solely for the purpose of being able to provide this video on our website, and will not be used to store any personal information about your visit.

What you can do to avoid cookies

You can avoid the use of cookies simply by adjusting your settings within your internet browser. This will prevent any cookies from being saved to your hard drive.

Most modern browsers now also support a private mode function which will automatically delete all cookies after each of your browsing sessions.

You can also manually delete all cookies from your hard drive yourself – however, please think twice before doing this as this may sometimes lead to a reduced browsing experience on some websites, and may even bear risk to you losing some of your personal settings.

Privacy Policy

Statement of purpose

Benify values and takes pride in processing personal data with a high level of integrity and security. In this policy, Benify explains why and how we process personal data.


Key terms and definitions

There are some key legal terms that it is essential to know in order to understand this policy. Below is a description of these terms.

Personal data is information related to an identified or identifiable natural person or data subject. An identifiable person is someone who can be identified, either directly, for example through a personal identity number, or indirectly, through use of the data in conjunction with other information in the possession of the data controller. Certain special categories of personal data, including racial or ethnic origin, trade union membership, sexuality, physical or mental health conditions, and religious beliefs, are considered sensitive data. Such data require higher protection and safeguards.

Processing personal data includes any operation or set of operations performed on personal data, whether or not by automatic means. So, processing includes disclosure by transmission, structuring, amending, storing and many other activities performed on personal data.

Controller is the natural or legal person who determines the purposes and means of the processing of their personal data. The controller is entitled to engage other parties to process personal data on its behalf. Such party is called a processor. The processor is thus acting under the authority of the controller and is only allowed to process the controller’s personal data on instructions from the controller or if required by applicable law.


Why Benify processes personal data

Benify provides software as a service to our clients in order to assist them in improving and managing their employees’ compensation, thereby strengthening their employer brands. The services are provided through Benify’s digital benefit portal where employees of our clients log in as end-users to view and manage their compensation and benefits. Provision of these services thus require Benify to processes personal data of our clients identifying and relating to our clients’ employees as data subjects.

Consequently, each client is the controller of their respective personal data and Benify is engaged as a processor acting under the authority, and on the behalf, of our clients.

When end-users log on to the benefit portal for the first time, they are informed about the client’s role as controller, Benify’s role as a processor and the general purposes for which their personal data is being processed by Benify.


How Benify processes personal data

The benefit portal is tailored to each client’s service request. The processing activities carried out by Benify therefore differ between different clients, but generally includes (without being limited to) the following operations:

• Receiving personal data related to the end users of the portal from clients and end-users
• Integrating the personal data in the benefits portal to set up individual accounts and further personalize the experience of the portal
• Administrating orders and salary transactions related to orders made by the data subjects in the benefit portal, and transmitting the data back to the client
• Developing new tools, products of services for our clients
• Communicating with end-users and client administrators regarding use of the benefit portal

Benify only processes the clients’ personal data in order to provide them with our services for digital processing of compensation and benefits, and only pursuant to their instructions or as required by law. When authorized by clients to process personal data for continuous development, testing and troubleshooting in the benefit portal, Benify uses pseudonymized, anonymized or aggregated data to the extent possible.

Benify’s processing activities is governed by written Data Processing Agreements between Benify and each client. These agreements states that Benify is acting as a processor under the authority of the controller and shall comply with instructions from the client and relevant data protection authority. It also imposes certain obligations on Benify regarding how to process personal data in order to ensure privacy rights and secure routines.

Since Benify only processes our client’s personal data as a processor, the client as controller determines the purposes and means of the processing.


Individual consent to independent suppliers

The companies that offer their products and services in the portal are independent suppliers. They are not sub-contractors of Benify but have entered into cooperation agreements with Benify pursuant to which they offer their products and services in the benefit portal as a digital marketplace for the clients and end-users. The supplier is therefore the contractual counterparty in relation to orders made in the portal, not Benify.

In order to complete a purchase in the portal, the end-user must give its consent to the supplier (i) gaining access to relevant personal data of the end‑user and (ii) processing that personal data in order to fulfill its obligations to the end-user. The consent is given as a separate step in the ordering process. If the end user consents, Benify will send the order to the supplier and provide the supplier with relevant personal data relating to the end-user.

When an order is completed by the end-user, the supplier is the controller of the personal data it has received. The supplier is therefore responsible for determining the purpose and means of processing such data.


Subcontractors

Any subcontractor engaged by Benify that will process personal data under the authority, and on behalf, of Benify must enter into a separate DPA with Benify. Pursuant to this agreement, the subcontractor agrees to comply with instructions from relevant data controller and applicable data protection legislation.

Benify is obliged to keep its clients informed about any subcontractor engaged to process the clients’ personal data and the clients are entitled to object to such subcontractor’s processing.


Data storage and transfer

Benify only stores and processes personal data within the European Economic Area (EEA). No personal data is transferred to any third country outside of the EEA.

Benify’s data centers are located in Sweden and Germany.


Data security

The security of personal data is important to Benify. We ensure that appropriate security measures are taken to protect personal data at all times and we follow generally accepted standards and frameworks to protect personal data. This means that personal data, for example, is protected against unauthorized access, changes or destruction.

In order to achieve a structured and strategic approach to information security, Benify has a fully implemented information security management system according to ISO/IEC 27001 which caters to both administrative and technical security controls. Benify is therefore ISO/IEC 27001:2013 certified. The certification process has been performed by an independent external certification body that has been accredited by an accreditation body.

For further information, see the Benify security page available on our public website.


Cookies

Benify uses cookies on our website so that users can enjoy the best possible online experience.

For further information, see the Benify Cookie Policy available on our public website.


Marketing & communication

Benify provides and communicates high street discounts for or our end-users via e-mail, also known as BenifyDeals. This type of communication is by Benify considered to be direct marketing which requires each end-users consent (opt-in). The consent for BenifyDeals will be collected at first log-in. If you do not leave your consent no BenifyDeals communication will take place. Each end-user always has the possibility to withdraw BenifyDeals consent (opt-out) in the Benify portal and directly in the received e-mail.


Review

This policy will be continually monitored and will be subject to an annual review. Document owner is responsible for annual review. In case of recurring critical incidents there may be additional reviews.

Our website uses cookies so that you are able to enjoy the best possible browsing experience. By continuing to use our website under your current settings, you agree to accept our cookies. Read more
Close