Benify

VI HJELPER DEG MED Å SKAPE MERVERDI OG OVERGÅ FORVENTNINGER

Som Benify-partner bruker du smartportalen til å få kundene dine til å ha det Great at Work

BIDRA TIL Å DIFFERENSIERE FORDELENE DINE FOR KONSULTASJON OG SALG

I Spania ønsket et stort fordelskonsulentfirma å levere bedre tjenester til kundeporteføljen sin, som bestod av HR-ledere som vurderte hvilke fordels- og forsikringsordninger de burde kjøpe fra dem. I en bransje med hard konkurranse innså de at de måtte hjelpe kundene med administrering og integrering av fordeler, og at deres egen fordelsportal var utdatert. De begynte å se etter en mer fleksibel, moderne og skalerbar fordelsportal. Og det er her Benify kommer inn. Vi hjalp dem å yte bedre service til 100 kunder, og vi utformet kundeløsninger som skreddersydde rapporteringsverktøy og skattesimuleringer for å møte markedets krav. Med Benify-portalen begynte de å selge fordeler og forsikringsordninger med solide verktøy for administrasjon og kommunikasjon. Dette førte ikke bare til bedre organisering av tilbudene, det økte også medarbeidernes engasjement og bruk av fordelene. Og nå oppskalerer de med Benify for å få et konkurransefortrinn i Portugal.

NÅ UT TIL FLERE MED VÅR KRAFTIGE KOMMUNIKASJONSKANAL

Smartportalen vår bidrar ikke bare til at du kan levere forsikringer og fordeler til kundene dine på en mer virkningsfull og meningsfull måte. Den gir en mulighet til å vise hva du og kundene dine er best på. I Sverige bruker for eksempel finansinstitusjoner løsningen vår for å informere om tjenestene sine, og vi fungerer som en ny kanal for å nå ut til medarbeidere og potensielle kunder. Benify hjelper til med å skape simuleringer slik at medarbeiderne kan forstå hva de faktisk får i bruttolønnen som de ser på lønnsslippen og som fremtidige pensjonsmidler. Vi gjør disse verktøyene tilgjengelige i portalen vår over hele landet, slik at alle som bruker portalen vet om tilbudet vi har skapt sammen. Med Benify får ikke partnerne bare hjelp til å formidle disse nye tjenestene. De får også en verdifull kommunikasjonskanal som gir dem tilgang til tusenvis av medarbeideres øyne og ører. Vi kan gjøre det samme for deg og kundene dine!

HJELP KUNDENE DINE Å HA DET GREAT AT WORK

Vi har hjulpet mange selskaper med å bli bedre arbeidsgivere. Med den fleksible løsningen vår kommuniserer de selskapskulturen på en bedre måte, lærer medarbeidere om produktene og tjenestene sine og inspirerer medarbeiderne til å delta og være aktivt engasjerte. Benify kan hjelpe kundene dine med alt fra introduksjonsprogrammer til transport og produktopplæring – til og med avslutningssamtaler.

Her kommer det et eksempel:

Et globalt legemiddelfirma med 6000 medarbeidere kom til Benify for å få hjelp til å styre bonusbytteordningen sin, der medarbeidere kunne bytte inn feriedager, pensjonsinnskudd og penger tilpasset egne behov. Med en global arbeidsstyrke bidro ikke denne løsningen bare til å strømlinjeforme fordelene, den forbedret også en rotete administrasjon av ordningen.

Systembolaget med 6000 medarbeidere ba Benify om hjelp til å administrere hjemlevering av julegaver som medarbeiderne mottok som takk. Siden smartportalen inneholder informasjon om medarbeiderne, kunne vi automatisere, forenkle og sentralisere utdelingen av julegaver.

Rambøll Consulting med 1000 medarbeidere bruker Benifys smartportal til å håndtere introduksjonsprogrammer, nye medarbeiderundersøkelser og avslutningssamtaler. Papirarbeidet minimeres og medarbeiderne introduseres for selskapets kultur med én gang de er ansatt.

En global drikkevareprodusent med 500 medarbeidere i en lokal avdeling bruker Benify til å lære arbeidsstyrken om produktutvalget sitt. Gjennom hjemlevering gjorde Benify det enda enklere for både selskapet og medarbeiderne.

Scania, med 11 000 medarbeidere, har satt opp en pendlerbuss fra byen til selskapets tilholdssted. Bruksanalyser er tilgjengelige gjennom Benifys rapporteringsverktøy, og billetter kan kjøpes gjennom Benifys app.

VI HAR GJORT DET FØR. VI GLEDER OSS TIL Å GJØRE DET IGJEN. (OG IGJEN).

Benify har inngått samarbeid med hundrevis av forsikrings- og fordelsleverandører for å utvikle en integrert løsning og hjelpe de med å nå lengre.

VI KAN INTEGRERE LØSNINGEN DIN OGSÅ

Vi samarbeider med noen av de største og beste tjenesteleverandørene, både i Europa og internasjonalt. Vi integrerer tjenestene deres i smartportalen vår slik at bedrifter og medarbeidere kan bruke den. Og disse tjenesteleverandørene tilbyr smartportalen vår når de snakker med kundene sine. Dermed blir tjenestene deres enda bedre. Det er et samlet tilbud som gir en merverdi til kundene deres samtidig som de differensierer sine egne tjenester. Nedenfor er noen av selskapene vi er stolte over å kalle samarbeidspartnere. De er gode til å håndtere lønn, tilby forsikringer, frivillige fordeler og skape administrasjonssystemer for forvaltning av menneskelig kapital. Med Benify er løsningene deres blitt enda bedre.

• Leverandører av lønnssystemer som vi har koblet til kundene våre er blant annet ADP, SAP, HRM og Oracle.
• Forsikringsleverandører vi samarbeider med: Mercer, Skandia, Bliwa, GE Capital og SPP.
• Fordelsleverandører vi jobber med: SATS, Fox Security, Sodexo, SOS Redcross, Edenred og Leaseplan.
• Vi har også inkludert medarbeiderrabatter i smartportalen vår fra følgende: Hertz, HP, Apple og Best Western.

BENIFYS KJERNEVERDIER:

Å OVERGÅ FORVENTNINGER OG VISE OMTANKE ER RETTESNOREN I ALT VI GJØR

Og det gjelder også hvordan vi støtter deg og hjelper deg med å presentere den aller beste løsningen for kundene dine.

DIN HØYRE HÅND OG VEILEDER

Som i alt vi gjør, i samarbeid, har vi som mål å #ExceedExpectations og #ShowLove. Du vil selvsagt få tilgang til salgsverktøy som forklarer Benifys medarbeiderportal og en personlig kanalansvarlig som vil hjelpe og støtte deg i arbeidet. Tidligere har sjefen vår fungert som samtalepartner, designer, coach, lærer og guru og har blitt med partnernes team på salgsmøter, arrangert seminarer og kurs, og til og med gitt råd i merkevaresamarbeid og markedsføringskampanjer. Målet vårt er å gjøre deg smartere og mer konkurransedyktig. Så vi lytter og legger til funksjoner. Med Benifys portal vil du tilby det smarteste og mest fleksible og komplette verktøyet for å styre fordeler, fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver og skape engasjement blant medarbeiderne.

«Vi tror at alle blir smartere ved å dele erfaringer. Vi er glade for å være i en posisjon der vi kan knytte bånd mellom samarbeidspartnere slik at de kan dele beste praksis på tvers av markedene. En av partnerne våre hadde planlagt et nettverksbyggings- og opplæringsarrangement. De ønsket å benytte anledningen til å vise hvordan de kunne bruke Benifys smartportal til å tilføre verdi når de diskuterte fordeler med kundene sine. Vi skrev ikke bare et sakssammendrag de kunne bruke, men vi kontaktet en av kundene våre i et annet marked, som ble med som foredragsholder på arrangementet. Det ble en personlig informasjonsutveksling og en inspirerende diskusjon. En skikkelig vinn-vinn-situasjon!»

– Linnéa Liljestrand, Head of Channels and Partnerships

OGSÅ DIN KONSULENT

Du møter kundene dine ofte og forstår deres behov. Sammen med Benify kan du levere en løsning som gjør fordelene mer synlige for medarbeiderne og reduserer HR-administrasjon, samtidig som du får en enkel rapporteringsfunksjon. Benify kan også avdekke hvordan kundene dine kan bli bedre på å kommunisere og nå ut til medarbeiderne – vi kan hjelpe til med å finne fordeler og belønninger som passer godt til arbeidsstyrken deres. 

DU KAN HJELPE KUNDENE DINE MED Å STYRE FORDELER, FREMSTÅ SOM EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER OG SKAPE ENGASJEMENT BLANT MEDARBEIDERNE

STYRE FORDELER

Muligheten til å ha alle forsikringer og fordeler tilgjengelig sentralt – med ett passord – gjør det verdt å satse på Benify. Men hva om det samme informasjonspunktet også leverer målrettede meldinger, påminnelser og kunngjøringer, som selvsagt også er tilrettelagt for overvåking av lønnsslipper og skattetrekksimuleringer? Høres for godt ut til å være sant, eller hva? NEI. Vi gjør det med smartportalen vår for at medarbeiderne skal ha det Great at Work. Arbeidsgivere kan også bruke smartportalen når og hvor som helst med mindre administrasjon og mer automatisering, fordi vi vil at de også skal ha det Great at Work.

FREMSTÅ SOM EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Hvordan vet medarbeiderne hvor mye du bryr deg? Hvordan kan de knytte selskapets navn og logo til positive verdier? De vet hvor mye de tjener, men forskning viser at 70 % ikke vet verdien av fordelene sine og at mange ikke vet hvordan de skal bruke dem. Viktige økonomiske goder som pensjonsplanlegging, livsforsikringer og ordninger for balanse mellom arbeid og privatliv for forbedret helse og velvære ble ignorert eller lite brukt. Med Benifys smartportal kan du tilby et helhetsbilde av den totale kompensasjonen som viser verdien av det du tilbyr. Dette er et attraktivt bilde for nåværende og potensielle medarbeidere – slik at de vet at HR har brukt tid og nøyaktighet på å skape en fordelspakke spesielt for at alle skal ha det Great at Work.

«I løpet av fordelsanalysene fant vi ut at HR strevde med å nå ut til medarbeiderne. HRs vanlige måte å kommunisere med dem på var gjennom mapper, e-poster, intranett og jungeltelegrafen. Pengene selskapet brukte på fordeler ble ikke satt nok pris på blant medarbeiderne.

Med Benifys smartportal kan man sende målrettede meldinger og individuell informasjon. Vi så også at medarbeiderne satte mer pris på fordelene, og de forstod hvillken verdi fordelene hadde som en del av en samlet kompensasjonspakke – med over 50 %.»

– Mathias Andreasson, Head of Consultants i Benify

SKAPE ENGASJEMENT BLANT MEDARBEIDERNE

Hvordan får du medarbeiderne til ikke bare å lytte, men til å delta også? Engasjement er et emosjonelt bånd som inspirerer medarbeiderne til å gjøre sitt beste og virkelig gi alt. Joda, du kan tilby gratis kaffe og kaker på fredager. Alle liker gratis frokost. Men hva vil motivere medarbeiderne til å være aktive på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager? Hva med et gå til-grensesnitt der du fanger medarbeidernes oppmerksomhet og motiverer dem til å logge seg på for å finne ut mer om gratis frokost på fredager (og at tidsfristen for å velge fordeler nærmer seg). Og hva med å kartlegge dem, be om tilbakemelding, oppmuntre dem til å fortelle venner om ledige stillinger, informere om interne klubbmøter og matpakkemøter og tilby interne mentormuligheter? Du kan gjøre alt dette – og mer – med Benifys smartportal.

ALLE PASSER IKKE INN I SAMME STØRRELSE

Du er i en bransje der jobben din er å hjelpe kundene dine med å bli hørt. La oss hjelpe deg med en tilpasset løsning.

SKREDDERSYDD KOMMUNIKASJONSKANAL

Du kan tilby Benifys portal som om den var din egen – med ditt navn og logo, slik at vi blir en anonym løsning som jobber i kulissene for å gjøre deg smartere og mer attraktiv. ELLER du kan tilby Benifys portal tilpasset dine kunders merke – med deres logo, farger og skriftsnitt. På den måten blir Benify-portalen en forlengelse av selskapet deres, og de vil se smartere, bedre og mer moderne ut. Du bestemmer.

PARLEZ VOUS FRANCAIS? ESPANOL? ENGLISH?

Som Benify-partner kan du imøtekomme kundenes behov for å kommunisere på tvers av språk, vise mer kulturell sensitivitet eller for å holde tritt med globaliseringen. Kundene kan presentere Benifys portaler til medarbeiderne sine på et språk de forstår. Dette betyr at alle medarbeidere kan velge det språket de foretrekker. Benifys smartportal kan presenteres på spansk, fransk, engelsk, nederlandsk, tysk, portugisisk, de skandinaviske språkene og faktisk alle andre språk.

Språkfleksibiliteten i Benifys portal er en fordel for selskaper med en flerkulturell arbeidsstyrke samt for selskaper med kontorer i forskjellige land. Hvor mange språk snakkes det der du jobber?

VI TENKER FREMOVER SLIK AT DU SLIPPER

Produktene og tjenestene våre er utformet på en tredje grunnstein: TENK FREMOVER. Dette ligger til grunn for utvikling og prosesser, og sørger for at alt går smertefritt. Hver gang.

DEDIKERT IMPLEMENTERING OG STØTTE

I implementeringsfasen: Smertefri prosess – en prosjektleder er ansvarlig for installasjonen av Benify-portalen og sikrer at integrasjonsprosessen er satt opp mellom kunden din, forsikrings- og fordelsleverandører og Benify. Dette betyr at vi knytter alle fordeler og forsikringsordninger opp mot portalen – både de dere leverer og de kunden kanskje allerede har. Vi tar oss av sikker behandling av medarbeidernes datafiler og sørger for et problemfritt, systematisk og vellykket prosjekt fra start til slutt. Målet vårt er å gjøre det klart for sluttbrukeren – medarbeideren – hva hver enkelt fordel betyr og sikre at styringen av alle fordelene går som den skal.

Opplæring og kontinuerlig tilbakemelding – kunden din peker ut en portaladministrator – gjerne noen innen HR – og Benify lærer ham eller henne hvordan man kan maksimere den nye fordelsstyringen og bruke kommunikasjonsverktøy. Vi henter inn tilbakemelding for hvert trinn – som vi bruker til produktutvikling og forbedringer. Vi bruker faktisk enhver anledning til å lytte til deg og kundene dine, og til å foreslå nye måter å bruke portalen på – noen ganger på måter vi aldri hadde forestilt oss!

«Det er min jobb å sørge for at implementeringsprosessen går som den skal. Den skal være organisert og problemfri for alle HR-avdelingene som installerer smartportalen vår. Vi ønsker at de også skal ha det Great at Work!»

– Ellen Hagberg, Head of Implementation i Benify

Etter lansering av portalen:

Kunden får tilgang til rapporteringsverktøy som ikke bare segmenterer medarbeiderne, men som kan trekke ut viktig informasjon som er nødvendig for ulike typer samsvar. Statistikker og visualiseringer av trender er selvsagt tilgjengelige – det samme gjelder undersøkelsesverktøy, automatising av introduksjonsprogrammer, trigger-eposter og så videre. I tillegg får kunden en personlig kundeserviceekspert som har som jobb å overvåke kundens interesser og sikre at portalen holder seg dynamisk og attraktiv. Hvis kunden ønsker å utvikle endringer, setter vi en egen prosjektleder på saken.

Fyll ut din kontaktinformasjon,
så kontakter vi deg:

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Benify Norge
Benify Danmark
Benify Finland
Benify Holland
Benify Storbritannia
Benify Stockholm
Benify Göteborg
Benify Malmö
Benify Tyskland
Benify Frankrike
 • +33 (0)6 99 33 39 09
 • info@benify.fr
 • 6 Place de la Madeleine
  75009 Paris
USA
 • 100 Montgomery St, Suite 1780
  San Francisco
  CA 94104
Singapore
 • 111 Somerset Road #16-06
  TripleOne Somerset
  Singapore 238164

A message about our cookies

At Benify, we use cookies on our website so that you are able to enjoy the best possible online experience. We are telling you this because, as per the Electronic & Communications Act (2003), we have a responsibility to let each visitor to our website know exactly how our website uses cookies and what you can do to avoid them in future.

How we use our cookies

A cookie is a text file which is stored on your computer. At Benify, we use cookies so that we are able to enhance the way in which each visitor interacts with our website – meaning that we can continue to bring you as smooth a personal browsing experience as possible.

We also use cookies as part of our Google Analytics exercises, allowing us to compile visitor statistics as well as gain a better understanding as to how you and our other visitors interact with our website.

The Vimeo movie on our website also contains third-party cookies. These are used solely for the purpose of being able to provide this video on our website, and will not be used to store any personal information about your visit.

What you can do to avoid cookies

You can avoid the use of cookies simply by adjusting your settings within your internet browser. This will prevent any cookies from being saved to your hard drive.

Most modern browsers now also support a private mode function which will automatically delete all cookies after each of your browsing sessions.

You can also manually delete all cookies from your hard drive yourself – however, please think twice before doing this as this may sometimes lead to a reduced browsing experience on some websites, and may even bear risk to you losing some of your personal settings.

Privacy Policy

Statement of purpose
Benify values and takes pride in processing personal data with a high level of security. In this policy Benify demonstrates how we process personal data.

Personal data definition
The legal definition of personal data is; information from which the individual concerned can be identified, either directly or through use of the data in conjunction with other information that is in, or is likely to come into, the possession of the data controller.
Sensitive personal data includes e.g. data subject´s racial or ethnic origin, trade union membership, physical or mental health condition or sexual life and religious beliefs.

How we process personal data
Benify Group’s products are, in short, a total compensation tool through which Benify manages employee remuneration (foremost benefits) and digital advice on pension.
When processing personal data Benify assists the client to fulfill their obligations, e.g. that they in some way ensure that all employees actually get their compensation and to fulfill other obligations in their employment agreements.
Benify Group is Data processer, since we process personal data about the end-user from Data controller (our clients). When processing personal data legislation imposes certain requirements of how this is to be done, in orders to secure individuals right to privacy and safe routines in the processing. The product that Benify provides incurs a lot of contact with personal data. Benify only processes personal data within the EEA.
To be able to process personal data on the behalf of a Data controller Benify signs a Personal Data Agreement (PDA) and state that Benify shall comply with instructions from the Data controller and with the personal data regulation in each country. Benify’s subcontractor (Lifeplan) also have to sign a PDA with Benify ensuring that they agree to follow the Data controller´s instructions and security requirements set by applicable personal data legislation in force at each time
When personal data that Benify Group process and stores no longer for fills a purpose. Benify Group erase the personal data without any delay according to an internal erasing policy.

Data security
Benify Group ensures that appropriate security measures are taken to protect personal data at all times. Security mechanisms including e.g. encryption of data, firewalls, secure logging and access controls are in place to protect personal data.

The end-user’s rights
The end-user has the right to once a year, free of charge through the data controller, request written information about the personal data Benify Group holds or processes for him or her.

Cookies
Benify uses so called cookies. A cookie is a text file stored on your computer. The purpose of our use of cookies is to facilitate for the end-user, not to record information about the end-user as a person or in any other manner that could threaten his or her identity. Cookies that are saved will not be disclosed to third parties, and will not be used to target ads or otherwise used for marketing.

How cookies can be avoided
Users can always delete cookies from the hard drive in the computer used to login to Benify´s portal. Most modern browsers also support so-called ” Private mode “, which means that the end-user’s cookies are deleted every time they close their browser.

Registering IP-addresses
When visiting Benify´s portal Benify will automatically register end-users IP-addresses. The information will be used to calculate the number of visitors and the frequency.

Consent
The applicable personal data legislation requires that a Data subject (the end-user) must consent in order for anyone to process their personal data. However, there are some exemptions. Due to these exemptions, no consent is needed. The end-user will get informed about their personal data being processed by Benify when registered.

Review
This policy will be continually monitored and will be subject to an annual review.

Our website uses cookies so that you are able to enjoy the best possible browsing experience. By continuing to use our website under your current settings, you agree to accept our cookies. Read more
Close